Menghitung Tinggi Badan Ideal dan Berat Badan Ideal

Tabel Tinggi Badan - Berat Badan
DEFINISI

Tabel Tinggi Badan - Berat Badan bisa dipergunakan untuk bayi, anak-anak, remaja dan dewasa.
Tabel ini bisa dipergunakan untuk menentukan kisaran berat badan yang disarankan bagi tinggi badan tertentu saja (berat badan ideal).

Kisaran tersebut berpedoman kepada ukuran kerangka tubuh dan dibedakan antara pria dan wanita.Taksiran ini ialah angka perkiraan dan pada keadaan tertentu saja bisa bersifat tak akurat (contohnya pada orang yang berotot atau pada wanita hamil).

Fungsi dari tabel berat badan-tinggi badan ialah untuk menolong menentukan apa berat badan seseorang masihlah dalam kisaran yang sesuai untuk tinggi badan dan ukuran kerangkanya.

Penambahan atau penurunan berat badan digolongkan berpedoman persentase kenaikan atau berkurangnya berat badan total (berat badan yang sebenarnya, bukan berat badan ideal).
Perhitungannya ialah sebagai berikut:Penambahan/penurunan berat badan ----------------------------------- x 100
Berat badan sebelumnya
misal : penurunan berat badan segede 10 kg dari 70 kg menjadi 60 kg.
10/70 x 100 = 14% dari berat badan total.

Obesitas digolongkan berpedoman persentase atas berat badan ideal.
Untuk menghitung persentase dari kelebihan berat badan, selisih antara berat badan sebenarnya dengan berat badan ideal dibagi dengan berat badan ideal lalu dikalikan 100.
misal : berat badan ideal ialah 60 kg, berat badan sebenarnya ialah 75 kg. Perhitungannya ialah sebagai berikut:
75-60 = 15
15/60 x 100 = 25% kelebihan berat badan.


Menentukan berat badan yang dihendaki.

Jika tabel tak dapat dipergunakan, maka ada cara yang sederhana untuk menentukan berat badan yang dihendaki:

# Wanita : berat badan 50 kg untuk tinggi badan 150 cm, setiap penambahan 2,5 cm maka berat badan bertambah sebanyak 2,5 kg.

# Pria : berat badan 53 kg untuk tinggi badan 150 cm, setiap penambahan 2,5 cm maka berat badan bertambah sebanyak 3 kg.

# Untuk ukuran kerangka besar ditambahkan 10% dan untuk ukuran kerangka kecil dikurangi 10%.


Menentukan ukuran kerangka.

Untuk menentukan ukuran kerangka tubuh, dilaksanakan pengukuran pergelangan tangan dengan pita meteran dan gunakan tabel berikut untuk menentukan apa seseorang mempunyai tulang yang kecil, sedang atau besar.


Untuk mempertahankan berat badan yang dihendaki, gunakanlah perhitungan berikut untuk menentukan kebutuhan kalori perhari:

# Untuk orang yang sangatlah aktif : 9 kalori/kg BB

# Untuk orang dengan aktivitas yang normal : 7,5 kalori/kg BB

# Untuk orang yang berusia > 55 tahun atau untuk orang dengan aktivitas yang ringan : 6,5 kalori/kg BB

# Untuk orang dengan kelebihan berat badan atau orang yang tak aktif : 5 kalori/kg BB.
bersama rumus di atas, kita bisa menentukan berat badan yang dihendaki.

0 Response to "Menghitung Tinggi Badan Ideal dan Berat Badan Ideal"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel